Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2871/QĐ-UBND thành lập Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng ký quyết định bổ nhiệm bà Hà Thu Dung, Hiệu trưởng trường THPT huyện Quan Sơn về giữ chức hiệu trưởng trường này. Nhà trường ...